Wycieczka do Ogrodu w Wilanowie na warsztaty edukacyjne pt. „Zielona wyprawa”

Nasze Przedszkolaki wyruszyły na pierwszą w nowym roku szkolnym wycieczkę do Ogrodu w Wilanowie. Poznały różne gatunki roślin i zwierzęta zamieszkujące ogrody wilanowskie. Dowiedziały się czy za panowania Jana III Sobieskiego park w Wilanowie wyglądał tak jak dziś, jaką symbolikę miały rosnące w nim rośliny, czemu cis jako pierwszy został objęty ochroną gatunkową oraz gdzie król jeździł na łowy. Interesujące opowieści przyrodnicze oraz wspólna nauka poprzez zabawę okazały się ciekawym doświadczeniem.