Organizacja

 • Jak działa przedszkole

 • Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

  Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

  Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00–18:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  Przedszkole pełni dyżur w okresach przerw szkolnych: bożonarodzeniowej oraz w długie weekendy.

  W okresie wakacji czas pobytu dzieci w Przedszkolu wypełniony jest wieloma atrakcyjnymi zajęciami oraz licznymi wycieczkami.

 • Liczebność grup

  Liczba dzieci w grupie wynosi maksymalnie 22. Jest to optymalna liczebność grupy, która z jednej strony jest na tyle mała, by nauczyciel był w stanie nawiązać indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, z drugiej zaś na tyle liczna, by dzieci wchodząc w różnorodne interakcje z innymi dziećmi miały możliwość nauczyć się współżycia w grupie. Grupy przedszkolne obejmują dzieci z tego samego rocznika.

  Godziny edukacyjne

  Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od godziny 7:00 do godziny 8:30.

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8:30.

  Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin.

  Odpoczynek poobiedni

  W grupach trzy i czterolatków po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas przeznaczony na relaks i odpoczynek. Trzylatkom zapewniamy leżakowanie. Czas odpoczynku uprzyjemnia muzyka relaksacyjna, słuchowiska oraz bajki czytane przez wychowawców.

  Plac zabaw

  W trosce o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci staramy się, by nasze przedszkolaki spędzały jak najwięcej czasu na placu zabaw. W ramach zajęć sportowych dzieci uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej, organizowane są biegi, sztafety, zabawy i gry sprawnościowe. W ramach czasu przeznaczonego na zabawy swobodne dzieci mogą korzystać z wielu zabawek znajdujących się na naszym placu zabaw: zadaszonej piaskownicy, huśtawek, bujaków sprężynowych, trampoliny, linarium, karuzeli, równoważni, zjeżdżalni. Proponowane w naszym Przedszkolu zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej promują od najmłodszych lat aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię.

  Spacery edukacyjne

  Wykorzystując nasze unikatowe położenie w pobliżu Lasu Kabackiego staramy się, aby nasze dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, podczas których prowadzone są obserwacje życia zwierząt i roślin, uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody, ponadto są doskonałym uzupełnieniem zajęć i zabaw odbywających się na naszym placu zabaw.

  Wycieczki

  Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych wycieczkach edukacyjnych, podczas których odwiedzamy ciekawe miejsca (teatr, kino, filharmonia, muzeum, centrum nauki Kopernik, zoo, ogród botaniczny, gospodarstwo agroturystyczne) oraz poznajemy ludzi wykonujących różne zawody (strażak, policjant, ratownik medyczny, piekarz, rolnik, pszczelarz). Wycieczki organizowane są autokarami przystosowanymi do przewozu małych dzieci.

 • Organizacja dnia

 • 7:00 – 8:30 schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy ruchowe 
  8:30 – 9:00 śniadanie
  9:00 – 10:00 w poszczególnych grupach wiekowych realizowane są zajęcia z podstawy programowej rozszerzonej o glottodydaktykę, zajęcia z rozwoju umiejętności matematycznych oraz zajęcia z języka angielskiego
  10:00 – 10:30 drugie śniadanie
  10:30 – 12:00  gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia z rytmiki oraz gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
  12:00 – 12:30 czytanie bajek, przygotowanie do obiadu
  12:30 – 13:00 obiad
  13:00 – 14:00 odpoczynek poobiedni – zajęcia wyciszające
  14:00 – 14:30 zabawy rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia kreatywne o profilu wynikającym z programu przewidzianego na dany dzień, glottodydaktyka, zajęcia z „Dziecięcej Matematyki”, zajęcia logopedyczne
  14:30 – 15:00 podwieczorek
  15:00 – 16:30 zajęcia dodatkowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy indywidualne, zespołowe i grupowe z wykorzystaniem różnorodnego materiału dydaktycznego
  16:30 – 16:45 drugi podwieczorek
  16:45 – 18:00 czytanie bajek, zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci
 • Posiłki

 • W naszym Przedszkolu dzieci otrzymują codziennie pięć posiłków:

  • 8:30 śniadanie
  • 10:00 drugie śniadanie
  • 12:30 obiad
  • 14:30 podwieczorek
  • 16:30 drugi podwieczorek
 • Jadłospis układany jest przez dietetyka, który dba o to, aby potrawy serwowane naszym przedszkolakom posiadały wszystkie składniki konieczne do zdrowego rozwoju dzieci oraz miały odpowiednią ilość kalorii. Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych. Rodzice mogą zapoznać się z jadłospisem na naszej tablicy żywieniowej.

  Wszystkie posiłki przygotowywane są w naszej własnej kuchni! Wiemy, jak ważne jest dla Państwa bezpieczeństwo i najwyższa jakość przygotowywanych potraw. W naszym przedszkolu wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Kuchnia wyposażona jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt gastronomiczny, w tym piec konwekcyjny, dający możliwość codziennego wypieku świeżego pieczywa oraz przyrządzania dietetycznych potraw na parze.

  W naszym przedszkolu nie zmuszamy dzieci do jedzenia, natomiast staramy się je umiejętnie do tego zachęcać. Staramy się także wprowadzać dzieci w świat kultury związanej ze spożywaniem posiłków (np. używanie sztućców, serwetek, odpowiednia pozycja przy stole).

  Zobacz aktualny jadłospis

 • Rodzice w przedszkolu

 • Przedszkole Moje Cudowne Lata jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie są wysoko cenione. Zachęcamy rodziców, aby w miarę swoich możliwości czasowych aktywnie uczestniczyli w życiu naszego Przedszkola.

  W Przedszkolu Moje Cudowne Lata rodzice mają możliwość codziennej rozmowy z wychowawcą o tym, co działo się z ich dzieckiem danego dnia, o jego radościach i troskach. 

  Dwa razy w roku szkolnym rodzice zapraszani są na zebranie z wychowawcami, na którym omawiane są osiągnięcia dziecka oraz wskazywane są obszary, nad których rozwojem należy popracować. 

  Kilka razy w roku rodzice lub inni bliscy dzieci zapraszani są do Przedszkola, aby wspólnie z dziećmi świętować różne okazje.