Rekrutacja

 • Zasady rekrutacji

 • Do Żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od osiemnastu miesięcy.

  Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września)
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

  Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

 • Zgłoszenie dziecka do przedszkola lub żłobka

 • Jeśli chcieliby Państwo zapisać dziecko do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata, można to zrobić za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez zgłoszenia dziecka na nasz adres mailowy: sekretariat@cudownelata.edu.pl lub telefonicznie pod nr: 600 091 237

  Zgłoszenie powoduje czasową rezerwację miejsca dla dziecka, jeśli w danej grupie wiekowej są aktualnie wolne miejsca.

  Po zgłoszeniu rezerwacji miejsca dla dziecka prosimy o kontakt osobisty w celu dostarczenia dokumentów potrzebnych do przyjęcia dziecka i stałą rezerwację miejsca.

  Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola lub Żłobka jest:

  • wypełnienie Kwestionariusza osobowego
  • podpisanie Umowy
  • uiszczenie opłaty wpisowej