Zasady użytkowania

 • Zasady użytkowania serwisu internetowego

  Właścicielem niniejszej witryny internetowej jest MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gąsek 74A (02-973). Wszelkie prawa do całej zawartości witryny Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Moje Cudowne Lata, w szczególności do prezentowanych treści, dokumentów, zdjęć, filmów, logotypu „Moje Cudowne Lata” są zastrzeżone i chronione prawem.

  MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje i zastrzega, że dane zawarte na witrynie internetowej Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Moje Cudowne Lata nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług świadczonych na rzecz użytkowników serwisu WWW, klientów lub partnerów Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Moje Cudowne Lata. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

  MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby informacje umieszczane na stronach Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Moje Cudowne Lata były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Aktualizacja informacji zawartych na stronach WWW dokonywana jest okresowo, jednak MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych. Jednocześnie MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

  MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych informacjach i danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji lub danych z witryny internetowej Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Moje Cudowne Lata ponosi użytkownik stron WWW. MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji lub danych. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

  Otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

  Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów niniejszego serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub innych podmiotów, w szczególności praw do logotypu „Moje Cudowne Lata”. Żadna część serwisu Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Moje Cudowne Lata nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody MCL EDU spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.