Zgłoszenie dziecka do przedszkola lub żłobka

About Fable
 • Jeśli chcieliby Państwo zapisać dziecko do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata, można to zrobić za pomocą zgłoszenia dziecka na nasz adres mailowy: sekretariat@cudownelata.edu.pl lub telefonicznie pod nr: 600 091 237

  Zgłoszenie powoduje czasową rezerwację miejsca dla dziecka, jeśli w danej grupie wiekowej są aktualnie wolne miejsca.

  Po zgłoszeniu rezerwacji miejsca dla dziecka prosimy o kontakt osobisty w celu dostarczenia dokumentów potrzebnych do przyjęcia dziecka i stałą rezerwację miejsca.

  Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola lub Żłobka jest:

  • wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka
  • wypełnienie Kwestionariusza osobowego
  • podpisanie Umowy
  • uiszczenie opłaty wpisowej