Żłobek

 • Moje Cudowne Lata

 • Żłobek Moje Cudowne Lata jest wpisany pod numerem 56/Z/2012 do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  W naszym Żłobku staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Zwracamy uwagę na to, by żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Naszych podopiecznych uczymy jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.

  W sposób szczególny troszczymy się o zdrowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.

  Naszym dzieciom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.

  W Żłobku realizowany jest autorski program edukacji żłobkowej i wychowania „Moje Najmłodsze Cudowne Lata”.

 • Nasza misja

 • Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju dziecka.

  Nasz program opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny daje możliwość rozwoju twórczego i intelektualnego potencjału dziecka w pełnej harmonii z otaczającym je światem.

  Nasz program opiera się na czterech głównych filarach:

  • nauka poprzez zabawę i doświadczanie
  • kształtowanie umiejętności społecznych
  • wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień
  • troska o zdrowie i sprawność fizyczną

  Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności zapewnią dzieciom opuszczającym nasz Żłobek udany start przedszkolny oraz zaowocują dobrym przygotowaniem do życia we współczesnym świecie.

 • Nasze atuty

  • Żłobek Moje Cudowne Lata znajduje się w otoczonym zielenią miejscu w sąsiedztwie Lasu Kabackiego. Mieścimy się w nowym, wolnostojącym budynku zbudowanym specjalnie z przeznaczeniem na placówkę edukacyjną. Budynek spełnia wszystkie przewidziane prawem normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe (posiada instalację odgromową, system sygnalizacji pożaru, hydranty, oświetlenie awaryjne, agregat prądotwórczy). Budynek posiada system centralnej wentylacji oraz jest w pełni klimatyzowany.
  • Żłobek wyposażony jest w nowoczesny system zabezpieczeń i monitoringu (karty zbliżeniowe do drzwi wejściowych, kolorowy wideofon, rozbudowany system kamer monitorujących całodobowo wnętrze i otoczenie budynku).
  • Mamy własny plac zabaw o powierzchni około 200m2 pokryty nawierzchnią trawiastą. Wyposażenie placu dostosowane jest do wieku dzieci i posiada wymagane prawem certyfikaty. Dzieci mają do dyspozycji: zadaszoną piaskownicę, huśtawkę, zjeżdżalnię, domek i wiele innych zabawek. W trosce o bezpieczeństwo dzieci plac jest ogrodzony, zamykany i monitorowany. Trawa na placu zabaw jest regularnie koszona i opryskiwana przeciwko kleszczom.
  • Sale naszego Żłobka są wysokie, jasne i przestronne, utrzymane w nowoczesnej stylistyce. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i sieć komputerową
  • Posiadamy salę zajęć ruchowych i salę integracji sensorycznej.
  • Mamy własną kuchnię wyposażoną w nowoczesny, profesjonalny sprzęt gastronomiczny. Posiadamy piec konwekcyjny dający możliwość wypieku pieczywa, ciast oraz przyrządzania dietetycznych potraw na parze. Jadłospis układany jest przez dietetyka w oparciu o tradycyjne potrawy kuchni polskiej.
  • Zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę. Nasi opiekunowie i nauczyciele wyróżniają się nie tylko doświadczeniem, ale również kreatywnością, cierpliwością i serdecznością.
  • Nasze dzieci są pod stałą opieką logopedy, psychologa i terapeuty integracji sensorycznej.
  • W naszym Żłobku realizujemy autorski program „Moje Najmłodsze Cudowne Lata”. Najważniejszym założeniem programu jest indywidualne podejście do każdego dziecka zapewniające wszechstronny i zrównoważony rozwój: intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci doświadczają i uczą się poprzez kreatywną zabawę. Podczas codziennych zajęć prowadzone są zabawy edukacyjne, wychowawcze, muzyczno-ruchowe, plastyczne oraz usprawniające mowę.
 • Bezpieczeństwo

 • Żlobek Moje Cudowne Lata posiada nowoczesny system zabezpieczeń:

  • karty zbliżeniowe do drzwi wejściowych
  • kolorowe wideofony do każdej sali
  • rozbudowany system kamer monitorujących teren wokół budynku i jego wnętrze
  • całodobowy monitoring

  Wyposażenie Żłobka oraz zabawki są dostosowane do wieku dzieci oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 

  Budynek i plac zabaw spełniają wszelkie przewidziane przepisami prawa normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

 • Program główne założenia

 • W Żłobku Moje Cudowne Lata zapewniamy wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Stosowane metody wychowawcze i edukacyjne kładą nacisk na rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem. 

  Uczymy przez zabawę i doświadczanie. Naszym celem jest kształtowanie umiejętności, które pozwolą dzieciom dobrze radzić sobie z wymaganiami współczesnego świata. Dzieci wychowujemy na samodzielnych, otwartych, ciekawych świata, śmiałych i świadomych swoich wartości. 

  Jesteśmy przy dziecku i dla dziecka, zawsze gotowi udzielić wsparcia oraz pomocy w pokonywaniu problemów i trudności.

  W Żłobku realizowany jest autorski program „Moje Najmłodsze Cudowne Lata”, który został stworzony przez naszych pedagogów. Bazą do jego stworzenia była wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów pedagogicznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie.

 • Filmy