Kadra

 • Nasza kadra

 • Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod jego opieką dziecko często spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. 

  Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych.
  Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

  Nasi wychowawcy chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

  Wszyscy opiekunowie pracujący w naszym Żłobku posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.
  Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

  • Magdalena Jagodzińska-Mróz
   dyrektor Żłobka i Przedszkola Moje Cudowne Lata

   Magdalena Jagodzińska-Mróz

   dyrektor Żłobka i Przedszkola Moje Cudowne Lata

   Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych. 
W tym czasie, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dobrze poznałam polski system oświaty i jego strukturę oraz prawo oświatowe.

   Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich podopiecznych. Pracując przez pięć lat jako nauczyciel-wychowawca mogłam każdego dnia realizować swoje pragnienie w pełnej ciepła i wyrozumiałości atmosferze. Także dziś, pełniąc funkcję dyrektora, spełniam się w pracy z dziećmi prowadząc zajęcia edukacyjne w najstarszej grupie przedszkolnej.

   Moje zawodowe motto podąża za myślą starożytnego greckiego filozofa Plutarcha 
z Cheronei: „Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić”.]

  • Kinga Nagiel
   asystent dyrektora

   Kinga Nagiel

   asystent dyrektora

   Ukończyłam studia na Wydziale Ekonomiki Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1998 roku pracuję zawodowo. Mam doświadczenie w pracy w księgowości, windykacji, marketingu, ubezpieczeniach oraz administracji.

   Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek: Aleksandry i Julii. Interesuję się medycyną oraz prawem. Wolny czas lubię spędzać z rodziną na wycieczkach rowerowych.

  • Marlena Figurska
   wychowawca grupy żłobkowej

   Marlena Figurska

   wychowawca grupy żłobkowej

   Ukończyłam studia licencjackie o specjalności pedagogika społeczna w Wyższej Szkole Pedagogiki i Psychologii  TWP w Olsztynie i uzupełniające studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńcza na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

   Mam ukończony kurs pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom, kurs na wycho- wawcę kolonijnego dzieci i młodzieży, warsztaty z zajęć z arteterapii. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w prywatnych żłobkach oraz odbywając praktyki studenckie w przedszkolu.

   Moją życiową pasją jest praca z dziećmi. Najważniejszy jest dla mnie uśmiech dziecka, który daje mi ogromna radość i satysfakcję. Uważam, że jestem szczęściarą, bo robię w życiu to, co kocham. Prywatnie lubię podróżować  i fotografować.

  • Anita Sokołowska
   wychowawca grupy żłobkowej

   Anita Sokołowska

   wychowawca grupy żłobkowej

   Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

   Moje dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam jako wychowawca wspomagający, a potem jako nauczyciel prowadzący grupy przedszkolne i żłobkowe.

   Jestem osobą niezwykle pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Praca z najmłodszymi jest moim powołaniem, daje mi ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie tego, jak moi podopieczni pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w przekonaniu sensu mojej pracy, a każdy uśmiech na ich twarzach jest dla mnie największą nagrodą.

  • Magdalena Toporowicz
   wychowawca grupy żłobkowej

   Magdalena Toporowicz

   wychowawca grupy żłobkowej

   Ukończyłam studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w  Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

   Doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając praktyki studenckie w placówkach edukacyjnych oraz pracując przez ponad rok w przedszkolu z dziećmi w najmłodszej grupie wiekowej.

   Jestem osobą cierpliwą, odpowiedzialną i otwartą na ludzi. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji – cieszy mnie każdy, nawet najmniejszy dziecięcy sukces, który wywołuje na twarzach maluchów uśmiech i dumę. Staram się, aby każdy dzień mojej pracy z najmłodszymi był kreatywny, ciekawy i niepowtarzalny.

  • Aleksandra Panchenko
   nauczyciel anglojęzyczny

   Aleksandra Panchenko

   nauczyciel anglojęzyczny

   Ukończyłam studia magisterskie na Oles Honchar Dnipro National Iniversity Narodowy na kierunku filologia angielska.

   Pracę z dziećmi rozpoczęłam jeszcze podczas studiów jako nauczyciel języka angielskiego w Centrum edukacyjnym dla dzieci. Od ponad 7 lat podążam tą drogą i uczę języka angielskiego dzieci w różnym wieku. 
             
   W swojej pracy staram się wykorzystywać komunikatywną metodę nauki języka angielskiego, gdzie żywa atmosfera komunikacji przyczynia się do szybkiego przyswajania języka obcego. Uwielbiam dzieci i uwielbiam pracę z nimi, a postępy maluchów motywują mnie do ciągłego rozwoju. Inspiruje mnie wyjątkowa możliwość wniesienia tego pierwszego „wkładu” w wiedzę i umiejętności dziecka. Moje motto w pracy brzmi: „Children are like wet cement whatever falls on them makes an impression”, co oznacza: „Dzieci są jak mokry cement, cokolwiek na nie spadnie, robi wrażenie”.

   W wolnym czasie chętnie uczę się języków obcych. Oprócz języka angielskiego znam jeszcze cztery języki obce – i nie zamierzam na tym poprzestać, bo granice mojego języka są granicami mojego świata.

  • Ewa Błaszczyk
   psycholog

   Ewa Błaszczyk

   psycholog

   Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam liczne kursy wzbogacające moja wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Posiadam uprawnienia do prowadzenia grup terapeutycznych: trenera kontroli złości, trenera umiejętności społecznych TUS. Ukończyłam szkolenia: Skala Inteligencji Stanford – Binet 5, Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2.

   Współpracuję z warszawskimi przedszkolami, można mnie również spotkać w Fundacji Scolar oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

   „Od zawsze wiedziałam”, że chce być Psychologiem… I pracować z dziećmi. Te małe i większe istotki zawsze i wszędzie mnie otaczały. Dzieci to cały nasz świat, to ja, to Wy, to my, dlatego tak ważne i istotne jest by pokazać i nauczyć je żyć w naszym świecie – w ich świecie. Dzieci to skarb najcenniejszy z cennych, dlatego musimy je chronić, wspierać, słuchać, poświęcać czas i przede wszystkim: KOCHAĆ, KOCHAĆ i KOCHAĆ.

  • Magdalena Hordejuk
   terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki

   Magdalena Hordejuk

   terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki

   Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończyłam z tytułem magistra o specjalizacji: doradztwo i terapia pedagogiczna. Posiadam Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej (I i II stopnia), uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS. Ponadto, posiadam uprawnienia terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej u dzieci w wieku szkolnym.

   Praca z dziećmi jest dla mnie nieustanną inspiracją i wyzwaniem do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych oraz własnego rozwoju zawodowego. Systematycznie biorę udział w warsztatach, kursach zawodowych i kwalifikacyjnych oraz corocznych Konferencjach naukowo-szkoleniowych PSTIS.  Od wielu lat współpracuję z jedną z warszawskich niepublicznych poradni logopedyczno-pedagogicznych, w której zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną u dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku wczesnoszkolnym.

   Prywatnie jestem mamą dorosłej córki, studentki psychologii.

  • Kamila Kulińska
   logopeda

   Kamila Kulińska

   logopeda

   Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną z dodatkowymi uprawnieniami glottodydaktycznymi oraz do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Dzięki współpracy międzyuczelnianej miałam okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dało mi to okazję do nabycia praktycznej wiedzy na terenie szpitala i w poradniach przyszpitalnych.

   Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk: nauczycielskich, pedagogicznych, logopedycznych, a także glottodydaktycznych, które odbywałam w świetlicach środowiskowych, przedszkolach, szkołach, fundacjach i poradniach pedagogicznych. Przed ukończeniem studiów odbyłam staż, który trwał 10 miesięcy, prowadziłam terapię z dziećmi w normie, a także z orzeczeniami. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez branie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, samokształcenie, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań.

   Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Możliwość obserwowania postępów u podopiecznych jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Dzięki dzieciom uczę się innego spojrzenia na świat, a możliwość przebywania z nimi pozwala mi zdystansować się do wielu spraw.

  • Aneta Szydlik
   szefowa kuchni

   Aneta Szydlik

   szefowa kuchni

   W kuchni pracuję z zamiłowania i pasji. Doświadczenie zawodowe zdobyłam przygotowując przez ponad 10 lat posiłki dla najmłodszych w państwowym przedszkolu na Mokotowie. W pracy staram się korzystać z przekazanych mi przepisów staropolskiej kuchni, pamiętając jednak o współczesnych zasadach zdrowego i racjonalnego żywienia.

   Prywatnie jestem mamą trójki dzieci i od niedawna babcią malutkiego Bartusia. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas z rodziną, oglądać filmy i czytać książki.

  • Beata Tomczuk
   pomoc w kuchni

   Beata Tomczuk

   pomoc w kuchni

   W żłobku i przedszkolu Moje Cudowne Lata przygotowuję posiłki dla dzieci oraz pomagam w kuchni. Czas spędzony w pracy z dziećmi przynosi mi wiele radości i pomaga zapomnieć o problemach i troskach dnia codziennego. Dzięki naszym maluszkom czuję się szczęśliwsza, a każdy kolejny dzień jest piękniejszy i lepszy od poprzedniego.

   Prywatnie jestem mamą Sebastiana. W wolnych chwilach lubię gotować, jeździć na rowerze i rolkach.