Cennik przedszkole

About Fable
 • Przedszkole Moje Cudowne Lata jest wpisane pod numerem 279 PN do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawa. Przedszkole podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

   

  Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

  • W naszym Przedszkolu czesne miesięczne wynosi 1600 zł. Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o kwotę 100 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata.
  • Opłata za wyżywienie wynosi 19 zł dziennie za dietę podstawową lub 29 zł za dietę indywidualną. 
  • Opłata wpisowa wynosi 1500 zł. Opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 50%, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata. Opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata wynosi 50% za każde dziecko.
  • W przypadku nie odebrania dziecka z Przedszkola do godziny 18.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Przedszkola w wysokości 40,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 100 zł za każde kolejne 30 minut.
  • Dodatkowo płatne są: wycieczki fakultatywne poza granice Warszawy, podręczniki oraz zajęcia dodatkowe.

  Czesne zawiera:

  • edukację, opiekę i wychowanie dziecka
  • zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych (nie zawiera kosztu podręczników)
  • porady dla rodziców oraz badania przesiewowe i grupowe zajęcia ze specjalistami  (psycholog, logopeda, terapeuta SI)
  • wyjścia i wycieczki do kina, teatru, muzeum w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy

  Opłat można dokonać gotówką w kasie Przedszkola lub przelewem na konto:

  MCL EDU spółka z o.o.

  02-973 Warszawa, ul. Gąsek 74A 

  nr rachunku: 16 1090 1694 0000 0001 1812 3467