Pomieszczenia przedszkola

  • Budynek

  • Sale zajęć

  • Łazienki

  • Szatnie

  • Korytarze

  • Kuchnia

  • Sala zajęć ruchowych